Tervetuloa

Kotalan koskia hallinnoi koskitoimikunta. Toimijoina ovat
osakaskunnat, metsähallitus sekä ranta-alueenomistajat ja kyläläiset.
Vuoden aikana koskilla vierailee n. 1000 kalastusvierasta, sekä lukematon joukko niitä, jotka haluavat ihastella koskiluontoa,
Kitusten rantametsä on suojeltua aarnimetsäaluetta, jossa kiertää luontopolku.

Nauti erämaisesta koskiluonnosta ja Martti Kitusen maisemista - vapaana virtaavat upeat kosket ovat harvinaista herkkua Suomessa.

Tervetuloa Kotalan koskille!